گروه بزرگ دف نوازان سماع فعالیت خود را در تبریز شروع کرد.علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارائه تست مربوطه در این گروه فعالیت نمایند. شماره همراه جهت ارتباط09144152489