کوچکترین و از فعالترین عضوهای گروه دف نوازان سماع.شادمهر فخشایی..
عکس