کنسرت کوچ.اردیبهشت ماه سال 90.گروه شمس.نوازنده سازهای کوبه ای:یونس تارپود‎Photo: taghdim be ostade azizam :)‎