به یک نوازنده سه تار برای همکاری با این ارکستر نیازمندیم — .
Photo: به یک نوازنده سه تار برای همکاری با این ارکستر نیازمندیم