kآموزش خوشنویسی توسط استاد فرامرز مشینچی:
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام برای دوره جدید،عمومی یا خصوصی با شماره های 09143105440 و 09370699504  تماس بگیرند.
آموزش خوشنویسی توسط استاد فرامرز مشینچی:
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام برای دوره جدید،عمومی یا خصوصی با شماره های 09143105440 و 09370699504 تماس بگیرند.