برای دستیابی به اهداف بزرگ، گروه كار لازم است. ایجاد گروه موفق مستلزم شناخت اصول است. برای هر هدف و پروژه‌ای روی گروه سرمایه‌گذاری و ارزشگذاری كنید تا از نظرات، طرح‌ها، منابع و انرژی بیشتری برای رسیدن به اهداف بهره‌مند شوید.كاركردن با گروه راه‌هایی دارد كه می‌تواند باعث پیشرفت یك مجموعه شود از سویی نبود انگیزه كارگروهی می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به پیشرفت یك مجموعه كاری بزند. نكات زیر كمك می‌كند تا برای تقویت كار گروهی گام‌های مؤثرتری برداشته شود.
1- قانون افراد مهم: عدم علاقه افراد به كارگروهی نشانه عدم اعتماد به‌نفس و خلاقیت است. یك نفر برای رسیدن به اهداف بزرگ شركت، كوچك است.

2 – قانون تصویر بزرگ: هدف از وظیفه مهم‌تر است. افراد باید برای حمایت از گروه به كار و وظیفه‌شان علاقه‌مند باشند. با ارتباط موثر، تامین منابع مورد نیاز، استخدام مدیران و افراد مناسب می‌توان گروه منسجم ایجاد كرد.

3 – قانون نیچه؛ جایگاه مناسب افراد نتایج خوب به دنبال دارد: اگر افراد مناسب در گروه و جایگاه صحیح باشند، همه از مزایای بی‌شماری بهره‌مند می‌شوند. برای استقرار افراد در جایگاه مناسب و استفاده كامل از حداكثر توانایی‌ها و استعدادها، باید كارمندان و موقعیت گروه را به خوبی بشناسید. مهارت‌ها، نظم‌كاری، توان، كارایی، عواطف و نیروهای بالقوه افراد را ارزیابی كنید.

4 – قانون، كوه اورست: توجه‌تان را به گروه معطوف كنید تا به نتایج مثبت و مورد نظر برسید. نوع كار،‌ نوع گروه را مشخص می‌كند. برای كار جدید گروه خلاق و برای كار متغیر، گروه سریع و انعطاف‌پذیر لازم است برای كاری به عظمت كوه اورست به افراد با تجربه نیاز است. بررسی كنید چه كسانی به راهنمایی، حمایت، سرپرستی و مسئولیت بیشتری نیاز دارند و براساس آن عمل كنید.افراد مناسب را اضافه، مدیران شایسته را استخدام و افراد ناكارآمد را اخراج كنید.

5 – قانون زنجیر: توانایی گروه، تحت تاثیر ضعیف‌ترین فرد زنجیره است. عدم كارایی فرد میزان بازدهی و موفقیت گروه را كاهش می‌دهد.

6 – قانون شتاب‌دهنده: افراد موفق به خوبی كار را انجام می‌دهند و آن را تسریع می‌كنند. خلاقیت، فصاحت، بلاغت، شور و هیجان، بخشش، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری از ویژگی‌های چنین افرادی است.

7- قانون راهبرد: گروه متمركز و پرانرژی می‌داند كه به چه علت و در چه موقعیتی باید در كارها پیشی بگیرد. روحیه، جهت‌گیری، راهبردها و تاریخچه گروه باید بررسی شود. آیا در گروه انسجام وجود دارد؟ آیا در گروه جدید، از افراد قبلی كسانی باقی‌مانده‌اند؟ آیا گروه جدید از نكات مثبت گروه قبل استفاده می‌كند؟ آیا روش‌های درازمدت باعث می‌شود كه اعضا از شكست‌های كوتاه‌مدت ناامید نشوند؟

8- قانون سیب بد؛ نگرش بد به گروه آسیب می‌رساند: ابتدا باید از خود شروع كنید. آیا فكر می‌كنید ادامه كار گروه بدون شما امكان ندارد؟ آیا معتقدید كه موفقیت‌های اخیر گروه ناشی از تلاش‌های فردی شماست یا تلاش‌های همه افراد گروه؟ آیا به سختی اشتباهات را می‌پذیرید؟ اگر پاسخ‌تان به همه پرسش‌های فوق مثبت است، باید نگرش‌تان را بررسی كنید و تغییر دهید.

9 – قانون ارزش: آیا در صورت لزوم افراد گروه می‌توانند روی هم حساب كنند؟ آیا گروه‌تان منسجم است؟ آیا كارتان را به نحو احسن انجام می‌دهید؟ آیا تلاش‌تان در جهت موفقیت گروه است؟ آیا باعث انسجام گروه می‌شوید؟ دیگران می‌توانند به شما تكیه كنند؟

10- قانون پرداخت بها: گروه موفق نمی‌شود، مگر بهای آن را بپردازد. فداكاری، تعهدكاری و زمانی، پیشرفت فردی و تفكر گروهی بخشی از بهایی است كه گروه باید پرداخت كند.

11- قانون تابلوی اعلانات: زمانی كه توقف در كار لازم است همه گروه هماهنگ می‌شود. تابلوی اعلانات كه وضعیت كاركردها را مشخص می‌كند، برای ارزیابی عملكرد در زمان مشخص بسیار ضروری است.

12 – قانون ساحل: عمق گروه‌های بزرگ زیاد است. برای پیشرفت، همه اعضای اولیه و ثانویه باید كارآمد باشند. برای استفاده بهینه از قانون ساحل، همواره باید افراد گروه پیشرفت كنند.

13 – قانون تعیین ارزش‌های مشترك گروه: ارزش‌ها به اعضای گروه، كارآموزان، مشتریان و عموم، هویت منحصر به فردی می‌دهد. باید همواره از ارزش‌هایی كاری مشخص استفاده شود.

14 – قانون ارتباطات : رفتارهای متقابل عمل را به‌وجود می‌آورد. در گروه‌های موفق، افراد دائما با هم صحبت می‌كنند و به صحبت‌های یكدیگر با دقت گوش می‌كنند. بین رهبر و اعضای گروه باید سازگاری، توافق، نظم، ادب و تواضع باشد. افراد باید بتوانند آزادانه و محترمانه مخالفت خود را بیان كنند. گروه باید جوابگوی مشتریان باشد.

15 – قانون رهبری: برخورداری از قدرت رهبری، ویژگی‌ متمایز افرادی است كه استعداد یكسانی دارند. همیشه فقط یك نفر می‌تواند رهبری گروه را برعهده بگیرد. رهبر خوب باعث موفقیت گروه می‌شود. در صورتی كه نیاز به تغبیر رهبر گروه باشد، فرد جایگزین باید تجربه، مهارت، بازدهی و خلاقیت بیشتری داشته باشد.

16- قانون روحیه خوب: وقتی اعضای گروه موفق می‌شوند كه افراد از روحیه خوب برخوردار باشند و با همه شرایط حتی بسیار سخت به‌راحتی كار كنند.

17- قانون تقسیم سود: همواره باید روی گروه سرمایه‌گذاری كرد. بهترین گروه ممكن را انتخاب كنید و برای موفقیت آن بهایش را بپردازید، كارها را با یكدیگر انجام دهید. قدرت، وظایف و مسئولیت‌ها را به گروه محول كنید و برای موفقیت آنان پاداش مادی و معنوی بپردازید.