آب و عطش آن اراده را نرم نکرد

جز یاد خدا دل تو را گرم نکرد

دستی که نشست در کمین دستت

اللّه اللّه از خدا شرم نکرد............

به نام و یاد همان خدایی که مرا در آغوش گرفته..

و از مسیر گل ولای عبور می دهد............

خدایم را عاشقانه دوست دارم و می پرستم..

او همیشه به من لبخند می زند و مرا عاشقانه دوست دارد.............

گروه سماع سلام..روزهای با ارزشی تا دی ماه باقیست که باری دیگر خود را محک زده و سماعی دیگر  

داشته باشیم.به لطف جلال الله بعد از نیایش در ایام عاشورا ،تمرینات انفرادی  و گروهی را شروع خواهیم کرد......و مژده  که قطعه ضربی عاشور 2 را تقدیمتان  خواهم کرد تا شروعی عارفانه داشته باشیم.. عزمتان راسخ و همت استوار