بزرگترین و گران بها ترین و شاید بتوان گفت تنها هدیه ای كه شمس به مولانا در آن قمار عاشقانه بخشید، "عشق" بود همان چیزی كه تنها معیار شمس برای ارزیابی مردمان بود علم و زهد و فضل و عبادت هرگز در مقابل عشق برای او رنگ و بویی نداشت، تا جایی كه حتی پدرش را مورد انتقاد قرار می داد كه از "عشق" بی خبر است.