نصرنیوز: کنسرت پژوهشی گروه 60 نفره دف نوازان سماع روز گذشته با حمایت حوزه هنری آذربایجان شرقی و کلینیک فشارخون بیمارستان بهبود تبریز به سرپرستی یونس تارپود و آواز فرامرز مشینچی برگزار شد.عکس ها از آیدین تبریزی / سرویس عکس نصر نیوز