‏خانه دف: علاقمندان میتوانند با ثبت نام و شروع به فراگیری هنر موسیقی از تمرینات گروهی «دف نوازی»نیز بهره مند شوند..آدرس:خ خاقانی،خ بهادری،روبروی دبیرستان باقرالعلوم،ساختمان هنر،طبقه اول،خانه دف35236597‏

خانه دف: علاقمندان میتوانند با ثبت نام و شروع به فراگیری هنر موسیقی از تمرینات گروهی «دف نوازی»نیز بهره مند شوند..آدرس:خ خاقانی،خ بهادری،روبروی دبیرستان باقرالعلوم،ساختمان هنر،طبقه اول،خانه دف35236597